...

Polityka prywatności

Aktualizacja polityki prywatności

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W skrócie RODO informujemy że:
W dniu 25.05.2018 weszło w życie Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), którego celem jest zwiększenie i uproszczenie ochrony danych w Europie. Przetwarzanie danych jest w dalszym ciągu dozwolone tylko wtedy, gdy jest wyraźnie dozwolone przez rozporządzenie lub jakiekolwiek inne prawo.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności. Korzystając z naszych ofert, które skutkują przekazaniem nam swoich danych osobowych, oświadczasz, że zostałeś poinformowany o korzystaniu z Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W takim przypadku nie będzie można uzyskać dostępu do usług i produktów, które wymagają przetwarzania danych osobowych w celu ich wykorzystania (np. Korzystanie z witryn informacyjnych, korzystanie z programów lojalnościowych dla klientów, korzystanie z ofert wydarzeń i dat). Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika bez dodatkowej zgody, o ile są one niezbędne do ustanowienia i przetwarzania umowy oraz do celów rozliczeniowych. Nasi pracownicy są szkoleni i wyczuleni na codzienne potrzeby w ramach RODO. Korzystanie z naszych własnych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jednak w przypadku korzystania z poszczególnych usług mogą pojawić się odstępstwa od przepisów, które oddzielnie odnosimy w odpowiednim miejscu. Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, informacje takie jak: Na przykład prześlij nam swój adres IP. Informacje te zawierają informacje o używanym urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), Używanej przeglądarce (Internet Explorer, Safari, Firefox itp.), Czasie dostępu do naszych stron internetowych i ilości przesyłanych danych. Nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje są przetwarzane ze względów bezpieczeństwa systemu (w celu ochrony przed niewłaściwym użyciem). Informacje służą również do określenia atrakcyjności naszych stron internetowych i do ciągłego doskonalenia ich zawartości, dzięki czemu są jeszcze bardziej interesujące dla Ciebie. Używanie plików cookie w celu usprawnienia naszej strony internetowej i optymalnego wykorzystania jej, stosujemy pliki cookie na stronach internetowych naszej grupy firm. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu elektronicznym (np. Komputer, smartfon, konsola do gier) podczas odwiedzania naszych stron internetowych i umożliwiające ponowne przypisanie przeglądarki. Pliki cookie przechowują informacje, takie jak Na przykład ustawienia językowe, czas trwania odwiedzin na naszych stronach internetowych lub wpisy tam. Pozwala to uniknąć konieczności ponownego wprowadzania wszystkich wymaganych danych za każdym razem, gdy jest używany. Odwiedzając nasze strony internetowe, można znaleźć więcej informacji na temat wykorzystania i wykorzystania plików cookie za pomocą plików cookie umieszczonych na naszych stronach internetowych. Sesje (identyfikator sesji, numer sesji) są generowane przez serwer na początku sesji. Sesja musi zostać przesłana wraz z odpowiedzią serwera na twój komputer i dostarczona przez niego przy każdym kolejnym dostępie. Dzięki unikalnej sesji dane przechowywane po stronie serwera mogą być w unikalny sposób powiązane z użytkownikiem z każdym dostępem. Po pewnym czasie bez aktywności na stronach internetowych nastąpi automatyczne wylogowanie i sesja zostanie również zakończona.

Łączenie i treści stron trzecich

Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych. Zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych na tych stronach internetowych jest obowiązkiem operatorów odnośnych stron internetowych i dlatego jest poza naszą sferą wpływów. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość tych stron. Używamy treści stron trzecich na niektórych stronach, takich jak Youtube. Oznacza to, że na niektórych stronach są zintegrowane filmy z YouTube, których treść jest przesyłana przez niezależnych dostawców. Podczas integracji zawsze upewniamy się, że użyliśmy poprawnie kodu ochrony danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

biuro@heko-service.com
tel. +48 782 118 268
Heko-Service Polska
Andrzej Dabrowski
ul. Tarnogorska 22
41-945 Piekary Slaskie

Heko-Service Polska
Andrzej Dąbrowski
ul. Tarnogórska 22
41-945 Piekary Śląskie

Facebook
Facebook
Facebook